стаття

Біля золота
Олександр Катренко
pdf
Твори. Том 2. Статті, рецензії, нариси, витупи, листи, автографи, документи
Василь Симоненко
djvu
Освітній рівень парафіяльного духовенства Київської митрополії 1770-х pp. (на прикладі Глухівської протопопи)
Максим Яременко
Мстислав Володимирович - перший князь Чернігівський
Олег Васюта
pdf
«Pacta et Constitutiones …» між традиційним та модерним конституціоналізмом
Василь Кононенко
pdf
«Prognosticon» Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст
Михайло Якубович
pdf
«Relacja z obozu w Kryłowie». Przyczynek do powstania kozackiego 1638 roku (пол.)
Тарас Ковалець
pdf
«Relacyja Kamieńca wziętego…» Станіслава Маковєцького як джерело до історії облоги Кам’янця-Подільського в 1672 році
Пйотр Борек
pdf
«Topographia civitatis Leopolitanae» Іоганна Алембека початку XVII ст. як джерело з історії Львова: коґнітивна рамка, наративні стратегії
Олександр Осіпян
pdf
«Viribus unitis». Інституціоналізація політичної системи Австро-Угорщини: вимушені ініціативи й напівдекларації
Іван Монолатій
pdf
«А було тих порожніх городищ… велика сила»: стародавні оборонні укріплення України та козацька польова фортифікація у повстаннях 20–30-х рр. XVII ст.
Тарас Ковалець
djvu
«Аби очистити Вкраїну так, як і раніше було»: універсали, маніфести та ордери як продукт і контрагенти гайдамаччини
Володимир Мільчев
pdf
«Академічна повсякденність» викладачів та учнів православних колегіумів України XVIII ст.
Людмила Посохова
pdf
«Активный противник соввласти…»: до історії висилки одеських учених із УСРР у 1922 р.
Валерій Левченко
pdf
«Амбойнська різанина» – Епізод з історії боротьби англійської Ост-Індської компанії за монопольне опанування східних ринків у XVII ст.
Інна Савенкова
pdf
«Апологія» Михайла Малиновського: до історії кризи у греко-католицькій церкві 1882 року і характеристики поглядів «святоюрців»
Іван-Павло Химка
pdf
«Арештувати як українського есера...» (до біографії професора філософії та педагогіки Одеського державного університету Михайла Гордієвського)
Валерій ЛевченкоЕдуард Петровський
pdf
«Арештувати як українського есера...» (до біографії професора філософії та педагогіки Одеського державного університету Михайла Гордієвського)
Валерій ЛевченкоЕдуард Петровський
pdf
«Армія терпить понадто від тисячних ран…». До питання про чисельність Української галицької армії на Великій Україні в 1919 р.
Михайло Ковальчук
pdf
«Баварський географ»: проблеми локалізації слов'янських племен
Леонтій Войтович
pdf
«Баварський географ»: спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи IX ст.
Леонтій Войтович
pdf
«Баварський Географ»: Спроба локалізації слов'янських князівств в ІХ столітті
Леонтій Войтович
doc
«Батиєва» дорога у XII-XIV ст.: історико-географічний коментар
Святослав Терській
pdf
«Батьківщина слонів», або Варіації на тему формування української національної археографії
Олег Журба
pdf
«Беріївська відлига» в УРСР (кінець 1938–1939 рр.): політичні аспекти
Валерій Юрійович Васильєв
pdf
«Битва за Балтику» і зміни в торговій політиці Ганзи в XV—XVI ст.
Наталія Подаляк
pdf
«Битва за культуру» в закритому місті совєтської України в період пізнього соціалізму, 1959–1984 рр.
Сєрґєй Жук
pdf
«Білий кентавр українського козацтва»: до проблеми міфологізації образу гетьмана Павла Скоропадського
Руслан Пиріг
pdf
«Білі плями» історії козацької старшини Гетьманщини
Володимир Кривошея
pdf
«Білі» хорвати чи «карпатські» хорвати? Продовження дискусії
Леонтій Войтович
pdf
«Боротьба за правду про великий голод» (Заходи української громади США і Канади з визнання Голодомору 1932–1933 років в УСРР)
Олена Ковальчук
pdf
«В лѣто 6360. Поча ся прозывати руская земля». Початковi статтi повісті временних літ та новгородського літопису
Тетяна Вілкул
pdf
«Великий терор» на Полтавщині
Олег Бажан
pdf
«Великий терор» на Харківщині: масштаби, виконавці, жертви
Олег БажанВадім Золотарьов
pdf
«Великий терор» на Харківщині: масштаби, виконавці, жертви
Олег БажанВадім Золотарьов
pdf
«Вервольф»: що ми знаємо про це?
Ярослав Бранько
pdf
«Вещий» Олег в історичній пам’яті
Микола Котляр
pdf
«Видубицька історія» про хрещення киян крізь призму посвяти давнього собору
Василь Ульяновський
pdf
«Відложивши федерованнє…»: Михайло Грушевський у контексті державницької політики Центральної Ради
Геннадій Корольов
pdf
«Відомості про старшин та їхніх дітей» 1766–1767 рр. як джерело з історії козацької старшини Слобідської України
Світлана Потапенко
pdf
«Відомості про старшинських дітей» 1765–1766 років як джерело з історії козацької старшини Слобідської України
Світлана Потапенко
pdf
«Вінець» дівочий (crinile, crinale), як інститут литовсько-українського права
Ростислав Лащенко
djvu
«Вінницький обласний відділ ДПУ повідомляє...»
Роман Подкур
pdf
«Вірність» і «зрада» у світосприйнятті міщанства Київщини та Волині в XVI - першій половині XVIІ ст.
Наталія Білоус
pdf
«Вітчизна» в уявленнях християнських козацтв XVІ – першої половини XVII ст.
Віктор Брехуненко
pdf
«Вічний мир» 1686 року у висвітленні російської дореволюційної історіографії
Сергій Тарасов
pdf
«Вічні» проблеми російської історіографії
Володимир Потульніцькій
pdf
«Владимиръ на столе» (Обряд інтронізації в Київській Русі)
Володимир Ричка
pdf
«Военно-политическое обозрение турецкой границы» П. Рум'янцева як джерело з історії Південної України
Володимир Мільчев
pdf
«Вокняжениє» галицьке Володислава Кормильчича (1210–1214 рр., з перервами): міфи і реальність
Мирослав Волощук
pdf
«Въшествиє в Ієроусалимъ» Александра Македонського. «Хроніка» Георгія Амартола в «Александрії Хронографічній»
Тетяна Вілкул
pdf
«Гайдамаччина» в Речі Посполитій XVIIІ ст. (причини повстанського руху в світлі джерел з українського табору)
Тарас Чухліб
pdf
«Галицький міф» російської свідомості
Ігор Лосєв
txt
«Гашкевичі», а не «Гошкевичі»: білоруська гілка відомого українського роду
Антон Костенко
pdf
«Ґвалт поневольний»: Дві скарги про сексуальне насильство над селянками-підданками 1637 і 1648 років
Олексій Вінниченко
«Гей, «Січ» іде, красен мак цвіте!»
Богдан Якимович
pdf
«Гнилицька справа» (за матеріалами галицьких періодичних видань)
Петро Вівчарик
pdf
«Графська чвара» і позиція Ганзи
Наталія Подаляк
pdf
«Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою»: кадження у парафіях Київської митрополії XVII–XVIII століть
Віталій Ткачук
pdf
«Давньоруська народність»: що насправді ховається за терміном?
Василь Балушок
pdf
«Дакійська політика» Римської імперії від Доміціана до Траяна
Олександр Бандровській
pdf
«Двір» в історико-юридичних пам'ятках Давньої Русі
Віталій Козюба
pdf
«Дворъ демьстиковъ» середньовічного Києва
Володимир Ричка
pdf
«Дискурс про козаків» Кшиштофа Пальчовського
Володимир Пилипенко
pdf
«Дитячий ГУЛАГ» в контексті політики державного терору (1937–1939 рр.)
Роман Подкур
pdf
«Дитячий ГУЛАГ» в контексті політики державного терору (1937–1939 рр.)
Роман Подкур
pdf
«Дії у відповідь»: новий етап позасудових репресій родичів повстанців (1948–1949 рр.)
Тамара Вронська
pdf
«Для загальної користі»: репрезентація влади і церемоніал крізь призму врегулювання фландрського питання на ганзетагах другої половини XIV ст.
Наталія Подаляк
pdf
«Дніпропетровська козаччина» (історія козацтва в працях дніпропетровських істориків останнього десятиліття)
Олег Журба
pdf
«До мене-де никто не имеетъ власти, кромъ ясневелможного»: самоідентифікація могилянського студента крізь призму конфлікту 1752 р.
Максим Яременко
pdf
«Дума Хотинська» - малознане джерело до історії великої битви 1621 р.
Тарас Ковалець
djvu
«Дюк Степанович» і київсько-галицькі відносини XII століття
Сергій Конча
pdf
«Енеолітичні» ідоли степової України: парадокси датування
Надія Довженко
pdf
«Енциклопедія історії України» та сучасна українська енциклопедистика
Валерій СмолійГеннадій Боряк
pdf
«Енциклопедія історії України» та сучасна українська енциклопедистика
Валерій СмолійГеннадій Боряк
pdf
«Ересиарх украинского движения» (рецепція творчої спадщини М. Грушевського в російському правомонархічному середовищі першої третини XX ст.)
Віталій Тельвак
pdf
«Єретики» і «римляни» в уявленні православних полемістів Речі Посполитої кінця XVI – початку XVII ст.
Максим Степанов
pdf
«Жаль намъ души и сумнѣнья вашей милости» (київський митрополит Онисифор Дівочка перед викликами часу)
Леонід Тимошенко
pdf
«Жонатий ксьондз»: справа з одруженням Станіслава Оріховського-Роксолана 1551 р.
Дмитро Вірській
pdf
«З письма та письменних людей нема добра»? Запорозька Військова канцелярія, військова «простота» й «проста вольниця»
Тетяна Кузик
pdf
«За відсутністю складу злочину…» Про одну із сторінок життя видатного українського вченого
Василь Граб
pdf
«Задунайський запорожець» і «Дунавецька Запорозька Січ» у виданні «З української старовини» Д. Яворницького, С. Васильківського та М. Самокиша
Ольга Ковалевська
pdf
«Законник» як джерело до вивчення соціально-економічної історії Сербії доби Стефана Душана
Юрій ТомінБогдан Стасюк
pdf
«Законник» як джерело до вивчення соціально-економічної історії Сербії доби Стефана Душана
Юрій ТомінБогдан Стасюк
pdf
«Запізнена» готика в архітектурі синагог Волині, Поділля та Галичини
Сергій Кравцов
pdf
«Запорозька старовина» як матеріал для вивчення історіографічних та джерелознавчих уявлень епохи
Оксана Ковальчук
pdf
«Західні категорії» в українській пострадянській історіографії: мовні зміни в епоху перекладів
Андрій Портнов
pdf
«Зимові сутінки червневих днів». Деякі подробиці перебування Августина Волошина в Лефортово
Володимир Йосипенко
pdf
«Знамянья» княгині Ольги
Володимир Ричка
pdf
«Золоті татарські, язичні; флорини землі нашої» на Буковині ХІV-ХVІ ст.
Олександр Огуй
pdf
«История Малой России» Д. Бантиша-Каменського у світлі дослідницького інструментарію
Олексій Ясь
pdf
«История Русов или Малой России» (До 120-річчя з часу видання твору)
Федір Шевченко
pdf
«І в Сіверську моїм коханім...» (П.О. Куліш і Новгород-Сіверський)
Святослав Воїнов
pdf
«Іван носить плахту, а Настя - булаву»? Суспільно-політичний портрет елітної жінки першої третини XVIIІ ст.
Олександр Гуржій
pdf
«Іллірійська» друкарня і книгарня Осипа Курцбека 1770-1792 р. та її звязки з угорською і галицькою землею. Причинок до історії друкарства кирилицею у Відні
Амвросій Андроховіч
«Імперія ромеїв» в ідеологічних концепціях давньоруських мислителів
Олександр Головко
pdf
«Імперія ромеїв» в уявленнях давньоруських мислителів
Олександр Головко
«Інтегральний націоналізм» як теоретична модель для дослідження українського націоналістичного руху
Олександр Зайцев
pdf
«Істина мусить стояти на першому місці» (До біографії М. Макаренка та М. Ернста)
Віктор Звагельській
pdf
«Історія Русовъ»
Лариса Пріцак
pdf

Тут зібрано всі доступні книги на тему стаття, в електронному (txt, rtf, doc, pdf, fb2, epub, mobi, djvu) та паперовому форматі. Більшість можна скачати безкоштовно на комп'ютер, планшет, телефон або замовити з доставкою по Україні. Файли книжок можна читати на смартфоні (айфон, андроїд та інші) за допомогою різноманітних програм, вже встановлених виробником Вашого пристрою. Також існує багато додатків доступних для завантаження бесплатно.